"

ELVİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KVK Politikası"

Kvk Politikamız

Tekstil sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve müşterilerine en kaliteli hizmeti sağlamayı amaç edinen ELVİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak biz, anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuken güvence altına alınması konusunda, sorumluluğumuzun farkındayız ve Şirketimiz bünyesinde işlenen kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyum sağlanması bakımından gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemler kurmaktayız ve bu sistemlerin işlerliğini titizlikle denetlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen yükümlülükler ile bu kapsamda uygulanacak usul ve esasları düzenleyen “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” Şirketimiz tarafından tanzim edilerek yürürlüğe girmiştir. İş bu politikaya buradan ulaşılabilir.