"

ELVİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KVK Aydınlatma Metinleri"

Kvk Aydınlatma Metinleri

ELVİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Elvin Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ELVİN”) tarafından hazırlanmıştır.

1. HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

2. ÇEREZLER İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte www.elvin.com.tr/tr/kvk-basvuru-formu/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda elvin@hs03.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@elvin.com.tr adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi www.elvin.com.tr/tr/kvk-basvuru-formu/ adresindeki “KVK Başvuru Formu”nda yer almaktadır.